www.nauczyciele-muzyki.pl - Twój serwis ogłoszeniowy związany z edukacją muzyczną.

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności serwisu internetowego „Nauczyciele Muzyki” dostępnego pod adresem www.nauczyciele-muzyki.pl (dalej zwanego „Serwisem”) wskazuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz zasady wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez nich z usług elektronicznych Serwisu. Zasady korzystania z Serwisu określa regulamin Serwisu (dalej zwany „Regulaminem”).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Anna Ostachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Enem Music Anna Ostachowska, adres: Omsundveien 16, 6521 Frei, Norwegia, e-mail: info@nauczyciele-muzyki.pl (dalej zwana „Administratorem”).

3. Przekazanie przez użytkowników Serwisu danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczenia usług w postaci rejestracji konta w Serwisie oraz przy zawieraniu umów z Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie. Dane osobowe mogą być wykorzystane również w celu przesyłania informacji handlowych (newsletter) na podstawie wyraźnej zgody użytkowników.

4. Administrator zapewnia należytą ochronę otrzymanych od użytkowników danych osobowych, w szczególności poprzez zapobieganie udostępnieniu tych danych osobom nieupoważnionym oraz zastosowanie odpowiednich do ryzyka środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) lokalizację miejsca nauczania tj. miasta i ulicy,
3) adres poczty elektronicznej,
których podanie jest warunkiem koniecznym do rejestracji konta w Serwisie i zawarcia umów z Administratorem. W trakcie korzystania z Serwisu użytkownik, może przekazywać Administratorowi również inne dane osobowe.

6. Przekazywane przez użytkownika Serwisu dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie i w celu:
1) świadczenia usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie,
2) otrzymywania informacji handlowych, w tym newslettera w oparciu o wyrażoną przez użytkownika Serwisu zgodę.

7. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

8. Dane osobowe konieczne do zawarcia umowy z Administratorem mogą być udostępniane operatorowi płatności w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie. Operator płatności może wymagać od użytkownika Serwisu akceptacji własnych zasad przetwarzania danych osobowych, używania plików cookies i regulaminu świadczenia usług.

9. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu będą przechowywane przez okres ważności konta w Serwisie lub przez okres zawartej umowy z Administratorem.

10. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo:
1) dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
2) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Administratora danych osobowych;
3) w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego

11. W celu realizacji praw określonych w ust. 10 powyżej należy skontaktować się z Administratorem na adresy wskazane w ust. 2 powyżej.

12. Serwis nie wykorzystuje procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania użytkowników Serwisu.

13. Dane użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

14. W działaniu Serwisu wykorzystuje się niewielkie dane informatyczne przesyłane przez Administratora, które są następnie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (dalej zwane „cookies”).

15. Cookies są wykorzystywane przez Administratora do:
1) obsługi użytkowników w obrębie Serwisu;
2) realizacji procesu płatności za usługi świadczone w Serwisie;
3) celów statystycznych;
4) dostarczania użytkownikom treści reklamowych, w tym przy wykorzystaniu kodów remarketingowych;
5) zapewnienia prawidłowego i efektywnego działania Serwisu, w tym utrzymania sesji zarejestrowanego użytkownika.<br.

16. Powszechnie używane przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie akceptują wykorzystanie cookies.

17. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień cookies wykorzystując funkcje używanej przez siebie przeglądarki internetowej, w tym może usunąć lub zablokować obsługę cookies.

18. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje postanowienia niniejszej polityki prywatności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.